Skocz do zawartości
 • Cześć!

  Witaj na forum RootNode - aby pisać u nas musisz się zarejestrować, a następnie zalogować. Posty pisane z kont niezarejestrowanych nie są widoczne publicznie.

Konfiguracja Virtualhosta dla domeny pod apache2


Rafi

Rekomendowane odpowiedzi

Witajcie mam taki problem mianowicie nie wiem dlaczego nie startuje mi virrtualhost dla nowej domeny mój plik cfg przedstawia sie następująco :

 

 

<VirtualHost *:8080>
	ServerName djlive.eu
	ServerName www.djlive.eu

	ServerAdmin [email protected]
	DocumentRoot /var/www/html/djlivepl

	# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
	# error, crit, alert, emerg.
	# It is also possible to configure the loglevel for particular
	# modules, e.g.
	#LogLevel info ssl:warn

	<Directory "/var/www/html/djlivepl">
		AllowOverride All
		Options -Indexes
	</Directory>
	ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error-djlivepl.log
	CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access-djlivepl.log combined
</VirtualHost>
<VirtualHost *:8080>
	ServerName api.djlive.eu

	ServerAdmin [email protected]
	DocumentRoot /var/www/html/djliveeu/api

	# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
	# error, crit, alert, emerg.
	# It is also possible to configure the loglevel for particular
	# modules, e.g.
	#LogLevel info ssl:warn

	<Directory "/var/www/html/djliveeu/api">
		AllowOverride All
		Options -Indexes
	</Directory>
	ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error-djliveeu-api.log
	CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access-djliveeu-api.log combined
</VirtualHost>

a zgłaszasie strona deafultowa www.djlive.eu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Do apacha doinstalowane jest ngnix którego konfiguracja przedstawia się następująco :

 

 

proxy_cache_path /tmp/nginx levels=1:2 keys_zone=static:10m inactive=4h max_size=1g;
#proxy_cache_key "$request_method$host$request_uri";
server {
	listen  80; 
	listen 443 ssl;
	include ssl-djliveeu;

	gzip on;
	gzip_disable "msie6";

	gzip_vary on;
	gzip_proxied any;
	gzip_comp_level 6;
	gzip_buffers 16 8k;
	gzip_types text/plain text/css application/json application/x-javascript application/javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;
	
	root /var/www/html/djliveeu; 
	index index.php index.html;

	server_name djlive.eu api.djlive.eu app.djlive.eu; 

	#location / {
		#proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
		#proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
		#proxy_set_header Host $host;
		#proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
	#}
	#location /ajax/chat {
		#fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
		#include fastcgi.conf;
	#}
	location = /ajax/chat/chatMessages.php {
		fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
		include fastcgi.conf;
	}
	#rewrite ^/v2/(.*)/streamInfo$ /api/v2/stream.php?name=$1 last;
	#location = /api/v2/stream.php {
		#fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
		#include fastcgi.conf;
	#}
	location = /ajax/stream/viewers.php {
		fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
		include fastcgi.conf;
	}
	location = /ajax/privatemessages/getUnreadMessages.php {
		fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
		include fastcgi.conf;
	}
	location = /ajax/privatemessages/getMessagesList_html.php {
		fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
		include fastcgi.conf;
	}
	#location = /ajax/stream/viewers.php {
	#	fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
	#	include fastcgi.conf;
	#}
	location /.well-known {
		alias /var/www/html/djliveeu/.well-known;
	}
	location /nginx-status {
		stub_status on;
		access_log off;
	}
	location ~* \.(eot|ttf|woff|woff2)$ {
		add_header Access-Control-Allow-Origin *;
	}
	location / {
		try_files $uri @proxy;
	}
	location ~* \.(js|css|jpg|jpeg|gif|png|svg|ico|pdf|html|htm)$ {
		expires   14d;
#		proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
#		proxy_set_header Host $host;
#		proxy_cache static;
#		proxy_cache_valid 200 1d;
#		add_header X-Proxy-Cache $upstream_cache_status;
	}
	location @proxy {
		proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
		include /etc/nginx/proxy_params;
	}
	location ~* \.php$ {
		proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
		fastcgi_buffers 16 16k; 
		fastcgi_buffer_size 32k;
		include /etc/nginx/proxy_params;
	}
	location ~ /\.ht {
		deny all;
	}
}
server {
	listen  80; 
	listen 443 ssl;
	include ssl-djliveeu;
	server_name www.djlive.eu; 
	return 301 https://djlive.eu$request_uri;
}
server {
	listen  80; 
	listen 443 ssl;
	include ssl-djliveeu;


	#root /var/www/html/djliveeu; 
	index index.php index.html;

	server_name live.djlive.eu sys.djlive.eu edge.live.djlive.eu v1.djlive.eu v.djlive.eu edge.preview.djlive.eu live-hls.djlive.eu stream_main.sterowanie24.pl; 
	location /.well-known {
		alias /var/www/html/djliveeu/.well-known;
	}

	location / {
		proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
		proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
		proxy_set_header Host $host;
		proxy_set_header REMOTE_ADDR $remote_addr;
		proxy_pass http://10.94.94.101:80;
	}
	location ~ /\.ht {
		deny all;
	}
}
server {
	listen  80; 
	listen 443 ssl http2;
	include ssl-djliveeu;

	location /.well-known {
		alias /var/www/html/djliveeu/.well-known;
	}

	#root /var/www/html/djliveeu; 
	index index.php index.html;

	server_name img.djlive.eu; 

	location /preview {
		proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
		proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
		proxy_set_header Host $host;
		proxy_set_header REMOTE_ADDR $remote_addr;
		proxy_pass http://10.94.94.101:80;
	}
	location ~ /\.ht {
		deny all;
	}
}

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To jeszcze w bloku

	location @proxy {
		proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
		include /etc/nginx/proxy_params;
	}

zamień kolejność, include ma być na górze a proxy_pass na dole.

 

EDIT: Nie siedzę aż tak w nginx, więc nie wiem czy tak jak czasami w Apache liczy się kolejność zapisu.

Edytowane przez someone
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli jest to Apache 2.4 to nie ma takiej potrzeby (https://httpd.apache.org/docs/2.4/upgrading.html):

Cytuj

The NameVirtualHost directive no longer has any effect, other than to emit a warning. Any address/port combination appearing in multiple virtual hosts is implicitly treated as a name-based virtual host.

 

7 minut temu, SomeGuy napisał:

http://djlive.eu:8080/

http://www.djlive.eu/asd

 

Nigdy na to uwagi nie zwracałem, ale tutaj masz 2 rozne wersje nginxa chyba, how?

 

Bardzo cenna i słuszna uwaga 9_9
Jakim cudem masz dwa różne nginxy na różnych portach kiedy na porcie 8080 powinien zgłosić się Apache?

 • Super! 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Korzystając z forum, wyrażasz zgodę na: Warunki użytkowania, Regulamin, Polityka prywatności.