Skocz do zawartości
  • Cześć!

    Witaj na forum RootNode - aby pisać u nas musisz się zarejestrować, a następnie zalogować. Posty pisane z kont niezarejestrowanych nie są widoczne publicznie.

REGULAMIN FORUM ROOTNODE.PL


theqkash

Rekomendowane odpowiedzi

REGULAMIN FORUM INTERNETOWEGO ROOTNODE
(zwany dalej „Regulaminem”)


I. WARUNKI OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Forum Internetowego Rootnode.pl (zwanego dalej „Forum”). Forum stanowi swoistą internetową grupę dyskusyjną, powstałą w celu zrzeszenia właścicieli i pracowników firm hostingowych, z profesjonalistami z dziedzin powiązanych z hostingiem, a także z potencjalnymi użytkownikami i innymi osobami zainteresowanymi tematyką hostingową.
2. Na forum funkcjonują administratorzy, posiadający pełną władzę w zakresie funkcjonowania forum (zwani dalej „Administratorami”). Właścicielem forum jest simpleideas.pl Łukasz Nowak ul. Konstytucji 3 Maja 37/2, 42-450 Łazy, NIP 6492196784.
3. Użytkownikiem Forum może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba fizyczna, która w dniu rejestracji ukończyła 13 rok życia, po uzyskaniu zgody opiekunów prawnych (zwany dalej „Użytkownikiem”).
4. Moderatorem Forum jest podmiot wyznaczony przez Administratorów (zwany dalej „Moderatorem”). Moderator posiada specjalne uprawnienia, w szczególności uprawnienia w zakresie zmiany treści lub usuwania postów, a także blokowania, odblokowywania, przenoszenia, usuwania i dzielenia tematów na Forum mające na celu zapewnienie przestrzegania Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez Użytkowników.
5. Obowiązującym językiem na Forum jest język polski.
6. Warunkiem korzystania z Forum jest dobrowolne zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Forum oznacza, że uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, dobrowolnie akceptuje jego treść. Rejestracja konta na forum oraz publikowanie treści z tego konta oznacza przyjęcie pełnej odpowiedzialności za publikowane treści.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie.

 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z FORUM
1. Pełne korzystanie z Forum możliwe jest wyłącznie poprzez założenie konta, a następnie poprzez zalogowanie się.
2. Przed założeniem nowego wątku na Forum Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy planuje zamieścić temat w odpowiednim dziale, a także czy nie istnieje podobny lub taki sam wątek na Forum.  Każdy nowo założony wątek powinien mieć klarownie i zrozumiale określony temat. Temat nowego wątku powinien wyraźnie wskazywać przedmiot dyskusji. Powtarzające się wątki będą usuwane.
3. Użytkownik publikuje wszelkie swoje wypowiedzi wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator oświadcza, że dopełnia wszelkich starań, aby na forum nie występowały wypowiedzi sprzeczne z polskim prawem, a w szczególności treści mogące naruszać czyjeś dobra osobiste. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach Forum.
4. Zabrania się zamieszczania treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym.
5. Zabrania się zamieszczania treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, treści będących pomówieniami, treści społecznie niewłaściwych, czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling).
6. Niedozwolone jest również umieszczanie wypowiedzi zawierających wyłącznie przekaz reklamowy, chyba że dział w którym następuje publikacja na to zezwala, lub informacja reklamowa znajduje się w sygnaturze i jest w niej zamieszczona w sposób nie zmniejszający czytelności forum.
7. Użytkownik powinien formułować myśli zwięźle i przejrzyście, unikać błędów ortograficznych oraz używać skrótów i alternatywnych form słów tylko wtedy, gdy są pospolite.
8. Moderator Forum ma prawo do kontrolowania treści wypowiedzi i ich modyfikowania, a nawet do usuwania wypowiedzi, które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.
9. Sprawy prywatne lub skierowane do określonego Użytkownika, a niezwiązane z tematem wątku, Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do danego Użytkownika za pośrednictwem prywatnej wiadomość (tzw. PW).

10. Użytkownik forum, jeśli zamierza publikować oferty i informacje dotyczące działalności firm w których funkcjonowaniu uczestniczy, ma obowiązek zamieścić informację o firmie którą reprezentuje, jak również o stanowisku jakie w tej firmie piastuje - konto uzyskuje wówczas status konta firmowego.

11. Niedozwolone jest publikowanie postów mających charakter marketingu szeptanego. Dotyczy to w szczególności zapytań o oferty usługodawców, które są skierowane na usługi konkretnego usługodawcy, jak również spamowania ofertami, czy też publikowania fałszywych opinii mających na celu podnieść rangę usługodawcy. Firmy dopuszczające się takiego procederu mogą zostać permanentnie zbanowane na forum, co skutkuje również ustawieniem filtrów treści blokujących publikowanie informacji o zablokowanym usługodawcy.

12. Niektóre z działów forum posiadają odrębne zasady publikacji treści, które mają pierwszeństwo interpretacji przed regulaminem forum.

13. Użytkownik może usunąć swój profil wysyłając dyspozycję z tego profilu na PW Administratora. Usunięcie profilu jest nieodwracalne a wszystkie wątki i posty utworzone przez Użytkownika będą widoczne na forum, bez możliwości ich usunięcia (przez Użytkownika lub na jego prośbę).

14. Na forum nie występuje możliwość usunięcia publikowanej przez siebie zawartości. Publikując wypowiedzi na forum, Użytkownicy wyrażają zgodę na dożywotnią ich publikację w ramach forum bez możliwości usunięcia tej treści. Wyjątkiem do usunięcia postów jest uzyskanie żądania usunięcia od organu uprawnionego w związku z prowadzeniem postępowania względem autora wpisu, lub w związku z decyzją administratorów lub moderatorów forum.

15. W przypadku wykrycia tzw. multikonta (tj. sytuacji w której jedna osoba zamieszcza wpisy na forum z więcej niż jednego konta założonego na niniejszym forum), wpisy użytkownika mogą zostać skasowane lub ukryte, zaś konto może zostać zablokowane. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której osoba posiada profil firmowy oraz prywatny na niniejszym forum, z zastrzeżeniem, że sprawy powiązane z działalnością firmy zamieszcza z konta firmowego.

 

III. KARY
1. Administratorom oraz moderatorom przysługuje prawo do zastosowania w stosunku do Użytkownika naruszającego zasady określone w Regulaminie następujących kar:
a) upomnienia Użytkownika – przez które rozumie się zwrócenie uwagi w poście lub w prywatnej wiadomości,
b) ostrzeżenia Użytkownika – przez które rozumie się nałożenie kary poprzez opcję „Ostrzeż użytkownika", skutkującej pojawieniem się odpowiedniej informacji przy awatarze Użytkownika,
c) zawieszenia Użytkownika – przez które rozumie się zablokowanie możliwości publikowania wpisów na Forum na określony czas.
d) usunięcie konta Użytkownika – przez które rozumie się całkowite usunięcie konta Użytkownika.
2. Zebranie kilku ostrzeżeń, o których mowa w pkt. b) powyżej przez Użytkownika zablokowaniem usunięciem jego konta.
3. W przypadku rażących wykroczeń Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia konta Użytkownika bez ostrzeżenia.
4. Kwestia interpretacji wykroczenia i przyznania odpowiedniej kary należy do Administratora i Moderatora.
5. Ponadto, Administratorowi i Moderatorowi przysługuje prawo do usuwania, blokowania i edytowania tematów i wypowiedzi niezgodnych z Regulaminem.
6. Każdemu Użytkownikowi Forum przysługuje prawo do odwołania się od decyzji poprzez kontakt za pomocą formularza znajdującego się na dole forum klikając w przycisk „Kontakt”

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie. Zmiana powinna być zakomunikowana odpowiednia informacją zamieszczoną na forum.
2. Po ukazaniu się na informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie się na forum po zamieszczeniu takiej informacji stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
3. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od logowania na forum i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
4. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie konta Użytkownika.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2017 roku.

 

----

 

Zmiany w regulaminie:

- 27.12.2017 - Wskazanie podmiotu będącego właścicielem forum

- 03.09.2019 - Dodanie punktu II.13 i II.14

- 29.05.2020 - Zmiana w punkcie II.10, dodanie punktu II.15

  • Lubię 3
  • Zaskoczony 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Informujemy, że został wprowadzony punkt II.13 i II.14 do regulaminu. Nowa jego wersja wchodzi w życie z dniem dzisiejszym. 

 

Punkty zostały wprowadzone wyłącznie w celu zagwarantowania ciągłości i nie zaburzania prowadzenia dyskusji.

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Korzystając z forum, wyrażasz zgodę na: Warunki użytkowania, Regulamin, Polityka prywatności.