Skocz do zawartości
Marceli99

Konfiguracja nginxa pod symfony, różnica Arch i Debian

Polecane posty

Przyznam szczerze, że nginx mnie zniszczył. Mam taki config dla drugiego serwera postawionego na Archu. Tam działa pojedyncza apka napisana w symfony. Mam też osobny serwer gdzie chciałem przenieść tę aplikację i uruchomić dwie pozostałe - Debian 9. Zamysł był taki, że serwer posłuży mi jako przechowalnia dem. Ponadto chciałem mieć jeszcze malutki katalog na testowanie skryptów w czystym PHP, no i umieszczałbym tam to co robimy w szkole. Próbowałem przenieść cały config, uprzednio odpowiednio go modyfikując i kasując SSL, ale rezultat był jeden... Biała strona, brak erroru, pusto w logach. Nie znalazłem też informacji jak rozdzielić serwer na katalogi, wystarczy dać location /apka1, location /apka2 ?

 

Oryginalny config, który działa.

#user html;
worker_processes 4;

events {
  worker_connections 4096;
}


http {
  include    mime.types;
  default_type application/octet-stream;

	index index.php index.html index.htm index.nginx-debian.html;

  sendfile    on;
  #tcp_nopush   on;
	client_max_body_size 8M;
    keepalive_timeout 35;

    ##
    # Gzip Settings
    ##

    gzip on;
    gzip_disable "msie6";
    gzip_vary on;
    gzip_proxied any;
    gzip_comp_level 9;
    gzip_buffers 16 8k;
    gzip_http_version 1.1;
  
	server{
     listen 80;
	 server_name localhost;
	 return 301 https://www.domena.pl$request_uri;
	}


	server {
     listen 443 ssl;
     server_name domena.pl www.domena.pl;
		
    error_page   404 /404.php;

	 ssl_protocols TLSv1.1 TLSv1.2;
	 ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/www.domena.pl/fullchain.pem;
	 ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/www.domena.pl/privkey.pem;

     root /usr/share/nginx/html/public; # pod symfony
####### SYMFONY #######


  location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$args;
  }

	 location ~ \.php {
    try_files $uri /index.php =404;
    fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    fastcgi_param SCRIPT_NAME $fastcgi_script_name;
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    fastcgi_index index.php;
    include fastcgi_params;
   }

  location ~ \.php$ {
    return 404;
  }  error_log /var/log/nginx/symfony_error.log;
  access_log /var/log/nginx/symfony_access.log;
    }
  }

Config na debianie 9.

user www-data;
worker_processes auto;
pid /run/nginx.pid;

events {
  worker_connections 768;
}


http {
  include    mime.types;
  default_type application/octet-stream;

	index index.php index.html index.htm index.nginx-debian.html;

  sendfile    on;
  #tcp_nopush   on;
	client_max_body_size 8M;
    keepalive_timeout 35;

    ##
    # Gzip Settings
    ##

    gzip on;
    gzip_disable "msie6";
    gzip_vary on;
    gzip_proxied any;
    gzip_comp_level 5;
    gzip_buffers 16 8k;
    gzip_http_version 1.1;
  

	server {
     listen 80;
     server_name uw493.mikr.us;
		
    error_page   404 /404.php;

     root /var/www/html/chocobb/public; # pod symfony
####### SYMFONY DDWRT #####


  location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$args;
  }

	 location ~ \.php {
    try_files $uri /index.php =404;
	fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.2-fpm.sock;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    fastcgi_param SCRIPT_NAME $fastcgi_script_name;
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    fastcgi_index index.php;
    include fastcgi_params;
   }

  location ~ \.php$ {
    return 404;
  }  error_log /var/log/nginx/symfony_error.log;
  access_log /var/log/nginx/symfony_access.log;
    }
  }

Tym razem zwraca mi error 502, a logi święcą pustką.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do rozmowy

Możesz pisać i zarejestrować się później. Jeśli masz konto,Zaloguj się teraz, aby publikować na swoim koncie.

Gość
Odpowiedz...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Wklej jako zwykły tekst

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.


 • Kto przegląda   0 użytkowników

  Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Korzystając z forum, wyrażasz zgodę na: Warunki korzystania z serwisu, Regulamin, Polityka prywatności.