Skocz do zawartości
 • Cześć!

  Witaj na forum RootNode - aby pisać u nas musisz się zarejestrować, a następnie zalogować. Posty pisane z kont niezarejestrowanych nie są widoczne publicznie.

Konfiguracja nginxa pod symfony, różnica Arch i Debian


Marceli99

Rekomendowane odpowiedzi

Przyznam szczerze, że nginx mnie zniszczył. Mam taki config dla drugiego serwera postawionego na Archu. Tam działa pojedyncza apka napisana w symfony. Mam też osobny serwer gdzie chciałem przenieść tę aplikację i uruchomić dwie pozostałe - Debian 9. Zamysł był taki, że serwer posłuży mi jako przechowalnia dem. Ponadto chciałem mieć jeszcze malutki katalog na testowanie skryptów w czystym PHP, no i umieszczałbym tam to co robimy w szkole. Próbowałem przenieść cały config, uprzednio odpowiednio go modyfikując i kasując SSL, ale rezultat był jeden... Biała strona, brak erroru, pusto w logach. Nie znalazłem też informacji jak rozdzielić serwer na katalogi, wystarczy dać location /apka1, location /apka2 ?

 

Oryginalny config, który działa.

#user html;
worker_processes 4;

events {
  worker_connections 4096;
}


http {
  include    mime.types;
  default_type application/octet-stream;

	index index.php index.html index.htm index.nginx-debian.html;

  sendfile    on;
  #tcp_nopush   on;
	client_max_body_size 8M;
    keepalive_timeout 35;

    ##
    # Gzip Settings
    ##

    gzip on;
    gzip_disable "msie6";
    gzip_vary on;
    gzip_proxied any;
    gzip_comp_level 9;
    gzip_buffers 16 8k;
    gzip_http_version 1.1;
  
	server{
     listen 80;
	 server_name localhost;
	 return 301 https://www.domena.pl$request_uri;
	}


	server {
     listen 443 ssl;
     server_name domena.pl www.domena.pl;
		
    error_page   404 /404.php;

	 ssl_protocols TLSv1.1 TLSv1.2;
	 ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/www.domena.pl/fullchain.pem;
	 ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/www.domena.pl/privkey.pem;

     root /usr/share/nginx/html/public; # pod symfony
####### SYMFONY #######


  location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$args;
  }

	 location ~ \.php {
    try_files $uri /index.php =404;
    fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    fastcgi_param SCRIPT_NAME $fastcgi_script_name;
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    fastcgi_index index.php;
    include fastcgi_params;
   }

  location ~ \.php$ {
    return 404;
  }  error_log /var/log/nginx/symfony_error.log;
  access_log /var/log/nginx/symfony_access.log;
    }
  }

Config na debianie 9.

user www-data;
worker_processes auto;
pid /run/nginx.pid;

events {
  worker_connections 768;
}


http {
  include    mime.types;
  default_type application/octet-stream;

	index index.php index.html index.htm index.nginx-debian.html;

  sendfile    on;
  #tcp_nopush   on;
	client_max_body_size 8M;
    keepalive_timeout 35;

    ##
    # Gzip Settings
    ##

    gzip on;
    gzip_disable "msie6";
    gzip_vary on;
    gzip_proxied any;
    gzip_comp_level 5;
    gzip_buffers 16 8k;
    gzip_http_version 1.1;
  

	server {
     listen 80;
     server_name uw493.mikr.us;
		
    error_page   404 /404.php;

     root /var/www/html/chocobb/public; # pod symfony
####### SYMFONY DDWRT #####


  location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$args;
  }

	 location ~ \.php {
    try_files $uri /index.php =404;
	fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.2-fpm.sock;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    fastcgi_param SCRIPT_NAME $fastcgi_script_name;
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    fastcgi_index index.php;
    include fastcgi_params;
   }

  location ~ \.php$ {
    return 404;
  }  error_log /var/log/nginx/symfony_error.log;
  access_log /var/log/nginx/symfony_access.log;
    }
  }

Tym razem zwraca mi error 502, a logi święcą pustką.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Korzystając z forum, wyrażasz zgodę na: Warunki użytkowania, Regulamin, Polityka prywatności.